Utorak, 28 studenoga, 2023

Centralna banka objavila koliko Bosanci i Hercegovci čuvaju para u bankama

Depoziti stanovništva od februara 2023. godine bilježe konstantni porast. To je nakon turbulentnog perioda od marta 2022. godine do januara 2023. godine, pouzdan znak povjerenja u bankarski sektor BiH.

Preporučeno

Ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH, na kraju septembra 2023. godine, iznose 15,57 milijardi KM. I veći su za 1,35 milijardi KM ili 9,5 posto u odnosu na septembar 2022. godine.

Centralna banka BiH je saopćila da od ukupnih depozita kod komercijalnih banaka, depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće, 51 posto. Stoga predstavljaju važnu osnovu finansiranja i funkcionisanja banaka.

Depoziti stanovništva od februara 2023. godine bilježe konstantni porast. To je nakon turbulentnog perioda od marta 2022. godine do januara 2023. godine, pouzdan znak povjerenja u bankarski sektor BiH.

Posmatrano po ročnosti, oročeni i štedni depoziti bilježe pad od 2,3 posto, a depoziti po viđenju i transakcijski računi stanovništva bilježe porast od 15,3 posto na godišnjem nivou. To upućuje na to da stanovništvo više preferira likvidniji vid depozita, te da se s oprezom odlučuje za oročenu štednju.

Upravo se čita:  Ne zna se kad će spisak niti isplata sredstava: Ko ostaje bez pomoći EU

Kratkoročni depoziti čine 377 miliona KM

Za očekivati je da će doći do promjene u narednom periodu u korist oročenih i štednih depozita. Jer je nekoliko banaka već polovinom godine pokrenulo akciju viših kamatnih stopa, i preko 3 posto na oročenu štednju, sa posebnim pogodnostima poput isplate kamate unaprijed, fiksne kamatne stope, stimulativne kamatne stope, itd.

Upravo se čita:  Bosna i Hercegovina slavi Dan državnosti

– Ako posmatramo depozite stanovništva po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti na kraju septembra 2023. godine iznose 4,59 milijardi KM ili 29,5 posto ukupnih depozita stanovništva, od toga kratkoročni depoziti čine 377 miliona KM (8,2 posto), a dugoročni 4,22 milijarde KM (91,8 posto). Transakcijski računi i depoziti po viđenju čine 10,98 milijardi KM ili 70,5 posto ukupnih depozita stanovništva, od toga transakcijski računi učestvuju sa 6,89 milijardi KM ili 62,8 posto, a depoziti po viđenju sa 4,08 milijardi KM ili 37,2 posto – navode iz Centralne banke BiH.

Upravo se čita:  Prvi čovjek NATO-a u BiH: Sinoć se susreo s članovima Predsjedništva, evo s kim se sastaje danas

U pogledu valutne strukture, na kraju septembra 2023. godine, ukupni depoziti stanovništva u domaćoj valuti iznose 8,38 milijardi KM. To čini 53,8 posto učešća.

Depoziti u eurima i u KM sa valutnom klauzulom vezanom za euro valutu iznose 6,49 milijardi KM ili 41,8 posto. A, depoziti u ostalim stranim valutama 688 miliona KM ili 4,4 posto od ukupnih depozita stanovništva. Posmatrano na godišnjem nivou depoziti stanovništva u KM na kraju septembra 2023. godine bilježe porast od 15 posto. A, depoziti u stranim valutama 3,6 posto, saopćeno je iz Ured za komunikacije CBBiH.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

Muž joj na postelji: Esada noseći drva na leđima izdržava svoju porodicu

Uz zvuk motorne pile koja odjekuje u šumi kod Palinovića, Esada Mahmić, žena neumornog duha, svakodnevno se bori kako...

Možda vas zanima i ovo