Četvrtak, 30 studenoga, 2023

Hadžibajrić tokom korone pomagao porodiljama, penzionerima, borcima, sad ga FUP i zbog toga tereti

Autor:Faktor.ba

Federalna uprava policije je prethodno protiv Ibrahima Hadžibajrića Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnijela i izvještaj o izvršenom krivičnom djelu davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 20a. Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 18/19 i 12/22).

Preporučeno

Federalna uprava policije je podnijela je jučer još jedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zloupotreba položaja ili ovlaštenja protiv Ibrahima Hadžibajrića, bivšeg načelnika Općine Stari Grad Sarajevo.

Kako je saopćeno iz te policijske agencije, novi izvještaj podnesen je nakon što su u prethodnom periodu policajci FUP-a pribavili i analizirali dokumentaciju vezanu za utrošak sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te saslušali veći broj svjedoka.

– Iz prikupljene dokumentacije i izjava svjedoka vidljivo je, da je tokom marta 2020. godine, nakon proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane pandemijom koronavirusa, Ibrahim Hadžibajrić zloupotrijebio položaj načelnika Općine Stari Grad Sarajevo i komandanta općinskog Štaba civilne zaštite, te donio odluke kojim je iznos od 117.200,00 KM podijeljen kategorijama demobilisanih boraca, nezaposlenim porodiljama, određenim licima koja su “okarakterisana kao ugrožena”, kao i licima preko 65 godina starosti. Pored navedenog određeni novčani iznosi su dodijeljeni i nekim zdravstvenim, socijalnim i vjerskim ustanovama sa područja općine Stari Grad Sarajevo za potrebe borbe protiv pandemije, te je ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosio 154.721,70 KM.

Upravo se čita:  "Mislim i na ugroženost naroda na Kosovu i RS-u": Vučić ponovo najavio najtežu godinu, sukobe i nemire

Utrošak sredstva posebne naknade je definisan Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 39/03, 22/06 i 43/10) i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/12, 80/13 i 20/20), kojim je propisano da Federalna uprava civilne zaštite u okviru svoje nadležnosti, vrši poslove inspekcijskog nadzora, stoga je u ranijem periodu ostvarena i saradnja sa istom Upravom. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da su sredstva posebne naknade u iznosu 154.721,70 KM nenamjenski utrošena.

Imajući u vidu način dodjele kao i činjenicu da je sama dodjela vršena u periodu 2020. godine, u kojoj se održavaju lokalni izbori u BiH, te da su sredstva podijeljena suprotno zakonom definisanoj namjeri, u navedenom djelovanju tadašnjeg načelnika Općine Stari Grad, stekla su se obilježja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Upravo se čita:  Dodik o Helezovim tvrdnjama i dešavanjima u Banjoj Luci: Ovo i jest 99 posto Srbija

Federalna uprava policije je prethodno protiv Ibrahima Hadžibajrića Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnijela i izvještaj o izvršenom krivičnom djelu davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 20a. Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 18/19 i 12/22).

Nadležnost za postupanje po odredbama pomenutog Zakona ima Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajeva, te je Federalna uprava policije prilikom dokumentovanja navedenog krivičnog djela sa istim ostvarila saradnju u smislu privremenog oduzimanja dokumentacije i pojašnjenja u pogledu zaprimanja i provjere sadržaja Obrazaca prijave imovine koje Ured provodi.

Zakonom je definisan pojam imovine koji obuhvata imovinu stvari i prava koja je stekao nosilac javne funkcije, a obuhvata sve stvari i prava, a posebno nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bliskog srodnika, odnosno lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa nosiocem javne funkcije.

Upravo se čita:  Brza uspostava Vijeća ministara i nije neka sreća: Helez može biti smijenjen, ali ne i Staša Košarac

Ibrahim Hadžibajrić je kao nosilac izvršne funkcije, izabrani načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, prema odredbama navedenog Zakona bio dužan prijaviti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, sredstva deponovana na računima kao imovinu. Imajući u vidu da je 01.08.2022. godine i 20.02.2023 .godine podnio Obrasce prijave imovine Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, u kojima je propustio navesti značajne iznose deponovanih sredstava na više bankovnih računa, protiv istog je podnesen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu davanje lažnih podataka o imovini i prihodima, navodi se u saopćenju FUP-a.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

U RS-u za “crni petak” potrošeno 27 miliona KM, u FBiH čak 346 miliona KM!

Iako je i ove godine “crni petak” privukao veliki broj građana RS-a u tržne centre, a njihove novčanike za...

Možda vas zanima i ovo