Četvrtak, 30 studenoga, 2023

Ukoliko imate više novca kod sebe, morate ih prijaviti policiji prilikom prelaska preko granice

Autor:GPM

Preporučeno

Nakon popunjavanja obrasca isti se predaje carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan jedan ovjeren primjerak vratiti putniku koji je izvršio prijavu gotovine, čekova ili drugih vrijednosnih papira.

Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 eura dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini.

Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa Internet stranice www.uino.gov.ba

Upravo se čita:  Zabranjen uvoz dvije tone mandarina iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu

Na poleđni obrasca za prijavu gotovine navedeno je detaljno uputstvo kako se isti popunjava. Nakon popunjavanja obrasca isti se predaje carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan jedan ovjeren primjerak vratiti putniku koji je izvršio prijavu gotovine, čekova ili drugih vrijednosnih papira.

Navedenim propisi su donijeti u cilju usklađivanja sa preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i istima je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 eura, utvrđena obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te je propisan Obrazac za prijavu gotovine.

Upravo se čita:  Direktor škole iz BiH nije baš šampion u pismenosti: Pogledajte kakve pravopisne greške je napravio

Na sljedećim linkovima imate:

Obrazac za prijavu gotovine

Uputstvo za popunjavanje

Fizička lica u putničkom prometu sa inostranstvom preko graničnog prelaza mogu prenijeti iznos gotovine preko 10.000 eura, ali uz prijavu i predočenje odobrenja piše GPM.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

Poslodavci apeluju da se ne povećava cijena električne energije privrednim društvima u FBiH

Odluka Vlade FBiH kojom se u skladu sa novim Zakonom o električnoj energiji, proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom...

Možda vas zanima i ovo