Utorak, 5 prosinca, 2023

Uvodi se kalorimetar za korisnike centralnog grijanja: Koliko potrošite, toliko i platite, a evo ko ga može ugraditi

Preporučeno

Iz resornog ministarstva napominju da će mogućnost prijave u ovom trenutku biti moguća jedino za korisnike grijanja sa jednocijevnim sistemom.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. tokom naredne sedmice objavit će javni poziv za akciju “Koliko potrošiš toplotne energije, toliko platiš”, a što praktično znači uvođenje kalorimetara za korisnike usluga centralnog grijanja.

Javnim pozivom detaljno će biti obrazložen način prijavljivanja, finansiranja, kao i svi drugi potrebni zahtjevi za realizaciju ove aktivnosti.

Ovom prilikom Ministarstvo želi obavijestiti javnost o sljedećem:

– Vlade KS putem Ministarstva i KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. odlučili su sufinansirati uvođenje kalorimetara za 1000 domaćinstava u KS na način da je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izvojilo za ovu akciju 300.000,00 KM, a KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. također 300.000,00 KM.

Upravo se čita:  Muž joj na postelji: Esada noseći drva na leđima izdržava svoju porodicu

– Sva potrebna odobrenja od strane organa upravljanja KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. su pribavljena, a Ministarstvo je obezbjedilo novac kroz budžet Vlade KS.

– Ovi iznosi praktično znače da će po jednom domaćinstvu biti sufinansirano uvođenje kalorimetra na način da će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izvojiti 300 KM, a KJKP Toplane dodatnih 300 KM, dok bi ostatak do punog iznosa uvođenja kalorimetra snosilo domaćinstvo koje pokaže interes, a taj iznos bio bi približan pojedinačnom iznosu učešća Ministarstva.

Upravo se čita:  Ministar o pomoći EU: Evo koliko je domaćinstava ispunilo uvjete za dodjelu novca!

– Efekti uvođenja kalorimetara su višestruki. Prvenstveno se radi o tome da svako domaćinstvo samo vodi računa o kvalitetu grijanja u svom stanu, a procjena je da se učešće domaćinstva u ovoj akciji može vratiti kroz manje troškove grijanja već za jednu, a maksimalno dvije sezone grijanja.

Iz resornog ministarstva napominju da će mogućnost prijave u ovom trenutku biti moguća jedino za korisnike grijanja sa jednocijevnim sistemom. Među korisnicima centralnog grijanja je 11.000 domaćinstava koji mogu ugraditi kalorimetar, a već oko 20% njih ima ugrađene kalorimetre. Ovo je nedovoljno i stoga se provodi ova aktivnost.

Upravo se čita:  Očajna Sarajka podijelila neugodno iskustvo: Na poziv da je pacijent imao moždani, dolaze medicinari i daju dijagnogu upale pluća

“Ovo znači da prostora ima za daljnju ugradnju i ovom prvom aktivnošću apelujemo na sve korisnike jednocijevnog sistema grijanja da obrate pažnju na predstojeći javni poziv i uzmu učešća u akciji koja ako pokaže dobre rezultate sigurno će biti nastavljena i naredne godine”, navode iz resornog ministarstva.

Cilj ove akcije je samo jedan – da svako domaćinstvo putem kalorimetra samostalno upravlja količinom utrošene energije za zagrijavanje prostora i time sami određuje stepen štednje i racionalnog korištenja toplotne energije.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

Ministar o jednokratnoj pomoći iz EU: Uvjete ispunilo 152.488 domaćinstava, slijedi utvrđivanje finalne liste i iznosa

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je u obraćanju javnosti kazao da pravo na pomoć Evropske unije...

Možda vas zanima i ovo