Srijeda, 17 srpnja, 2024

Direktor Isak potpisao oglas, uskoro prijem 15 zatvorskih policajaca – stražara u KPZ Zenica

Autor:072info

Preporučeno

Oglas bi trebao biti obznanjen sutra, a kojim je predviđen prijem 15 zatvorskih policajaca

Rusmir Isak, direktor Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici, potpisao je javni oglas za prijem zatvorskih policajaca – stražara, saznaje “072info”.

Oglas bi, kako saznaje pomenuti portal, trebao biti obznanjen sutra, a kojim je predviđen prijem 15 zatvorskih policajaca – stražara.

Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavijanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku, da u posljedne dvije godine od dana objavijivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove da nije stariji od 27 godina, te uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KPZ ZT i to: SSS, gimnazija ili ekonomska ili tehnička škola ili druga srednja škola.

Upravo se čita:  Stan u Goraždu izgorio zbog upaljenje klime: "Šteta je ogromna"

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti i diplomu o završenoj školi, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, ovjerenu izjavu da u posijednje dvije godine od dana objavijivanja javnog oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH. Sva dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena fotokopija.

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Stan u Goraždu izgorio zbog upaljenje klime: “Šteta je ogromna”

Požar koji je u popodnevnim satima izbio u stanu u ulici Prve slavne višegradske brigade u Goraždu, uspješno je...

Još vijesti za vas