Srijeda, 4 listopada, 2023

Dr. Osmanagić: Jedanaest neoborivih dokaza za bosanske piramide

Preporučeno

Najstariji i superiorni kompleksi piramida u svijetu su vrlo složene konstrukcije koje se ne mogu objasniti bez razumijevanja njihovih arheo-astronomskih, geometrijskih, matematičkih i geodetskih karakteristika.

Piše: Dr. Semir Osmanagić

Egiptolozi i arheolozi još uvijek se vrte u krugu irelevantnih otkrića primitivnih alata, keramičkih predmeta te mumija koje su došle hiljade godina nakon gradnje piramida u Egiptu: na platou Gize (tzv. Keopsova, Kefrenova, Mikerenova i ostale manje piramide), Dahšuru (Crvena, Savijena, Crna piramida), Meidumu, Sakari, Hawari… Slično je s Šanši piramidama u Kini, Koh Keru u Kambođi, Teotihuakanu u Meksiku, Tikalu u Guatemali, ‘Kahokja uzvišenjima’ u američkoj državi Illinois, itd.

Istraživanje Bosanske doline piramide može im svima služiti za primjer. Ovih jedanaest dokaza ukazuje na značaj arheo-astroomije, topografije/geodezije i matematičko-geometrijskog pristupa.

1. Na početku iskopavanja, u aprilu 2006. iz Službe za urbanizam i katastar općine Visoko objavili su da je razdaljina između vrhova Bosanske piramide Sunca, Bosanske piramide Mjeseca i Piramide bosanskog Zmaja identična i da iznosi 2.170 metara. Drugim riječima, te tri piramide obrazuju jednakostranični trokut s unutrašnjim uglovima od 60 stepeni. Postoji bezbroj kombinacija trokutova u prirodi ili geometriji, ali samo jednakostranični trokut ima tri jednake stranice i tri ista unutrašnja ugla. Za drevne graditelje jednakostranični trokut bio je perfektni geometrijski oblik i kao takav element tzv. Sakralne geometrije.

2. Saradnik Fondacije Saša Nađfeji iz Beograda je 2019. otkrio da na ravnoj liniji leže slijedeće strukture: (Piramida bosanskog Zmaja, Bosanska piramida Ljubavi, Bosanska piramida Sunca, neimenovana struktura, ulaz u tunele Ravne, ulaz u tunele Ravne 3).

3. Vrhovi Bosanske piramide Ljubavi, trokutaste zapadne stranice Hrama Majke Zemlje te rijeka Fojnica/ulaz u tunele iz grada, formiraju drugi jednakostranični trokut.

4. Terenski geolog Fondacije Richard Hoyle iz Velike Britanije, otkrio je krajem 2019. da vrhovi Bosanske piramide Sunca, Bosanske piramide Ljubavi te vrhovi uzvišenja Četnica i Krtnica leže na liniji Zlatnog presjeka (reza). Zlatni presjek je također element Sakralne geometrije i primjenjen je kod gradnje piramida u Gizi.

5. Slijedeći element Sakralne geometrije je Cvijet ili sjeme života (Flower/Seed of Life). Richard Hoyle je 2020. pokazao da ova kosmička formula života vrijedi za građevine Bosanska piramida Sunca, Bosanska piramida Ljubavi, Krtnica i Četnica, s centrom na vrhu Bosanske piramide Sunca.

6. Još 2006. dokazano je da Zlatni presjek vrijedi i za glavne piramide (Sunce, Mjesec, Zmaj, Ljubav, Hram Majke Zemlje).

Foto: Piramidasunca.ba

7. Hrvatski istraživač dr. Igor Šipić dokazao je da su, gledajući sa Zemlje, glavnih sedam zvijezda (‘Sedam sestara’) u konstelaciji Plejada postavljene u odnosu Zlatnog reza. Povukao je paralelu s Bosanskom dolinom piramida i utvrdio poklapanje građevina s pet zvijezda Plejada. Treba napomenuti da se o zvijezdama Plejada govori u oralnim tradicijama u Indiji, Americi, Meksiku, Egiptu i drugim drevnim lokacijama.

8. Prateći kretanje sjene Bosanske piramide Sunca utvrđeno je da za dan Ljetnog solsticija (21. juni) ona formira ‘piramidu’ do zapadne strane Bosanske piramide Mjeseca. Vrh te ‘sjenovite’ piramide je identične visine kao vrh Bosanske piramide Mjeseca kad se posmatra s vrha Bosanske piramide Sunca, a dvije piramide se ‘dodiruju’ u podnožju.

9. Sredinom ljeta, sjena Bosanske piramide Sunca prekriva u potpunosti zapadnu stranu Bosanske piramide Mjeseca, a vrh sjene dodiruje vrh piramide (genijalno!).

10. Tokom jesenje ravnodnevnice (21. septembar 2019.) sjena Bosanske piramide Ljubavi, priikom zalaska sunca, prekriva zapadnu stranu i vrh Bosanske piramide Mjeseca.

11. Geodetski zavod Bosne i Hercegovine u junu 2006. objavio je da je orijentacije sjeverne stranice Bosanske piramide Sunca prema kosmičkom sjeveru, odnosno lokaciji zvijezde Sjevernjače, perfektna, sa zanemarljivim odstupanjem od 0 stepeni, 0 minuta i 12 sekundi. Za izračun su koristili vojnu topografsku mapu TK 25, instrument Total Station TS 600-Topcon i dva izlaska na teren (novembar 2005., mart 2006.). Stranice Bosanskih piramida Sunca, Mjeseca i Zmaja pravilno su orijentirane prema stranama svijeta (istok-zapad, sjever-jug). Odstupanja su manja nego kod egipatskih ili kineskih piramida. Bosanska piramida Ljubavi je svojim bridovima orijentirana prema stranama svijeta (slično kao piramida u Monte Albanu u Meksiku).

Kompleks bosanskih piramida je rezultat inteligentnog dizajna. Drevni graditelji su manipulirali milionima tona materijala i postavljali građevine u matematički i geometrijski vrlo precizne odnose. Sakralna geometrija im je poslužila da ostvare osnovnu svrhu piramida kao energetskih mašina. Nove generacije istraživača piramida i megalitnih lokacija moraće usvojiti multidisciplinarnu naučnu metodologiju da bi shvatili monumente koje istražuju.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

Mladi Tiktoker “poludi” na pitanje kako Hercegovci mogu biti Hrvati: “Nisam ja Bosanac. U školi sam učio na hrvatskom a ne bosanskom jeziku”

Hrvoje Dadić je Tiktoker iz Hercegovine koji studira u Splitu. Kaže da “poludi” na pitanje: Kako to da Hercegovci...

Možda vas zanima i ovo