Srijeda, 28 veljače, 2024

Inspekcija u akciji: Kontrole subjekata koji usluge smještaja oglašavaju putem interneta

Preporučeno

Kontrolirani subjekti nadzora su bili pravne i fizičke osobe koje putem službene stranice Booking.com oglašavaju pružanje usluga smještajnih apartmana.

U skladu sa Planom rada za januar 2024. godine, Inspektorat tržišno-turističke inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) KS realizuje kontrole rada smještajnih jedinica na lokalitetu Kantona Sarajeva, sa posebnim fokusom na kontrole subjekata nadzora koji usluge smještaja oglašavaju putem interneta.

Primjenjujući odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, kao i odredbe Zakona o turizmu KS, timovi tržišno-turističkih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do sada su izvršili 25 inspekcijskih nadzora na ove okolnosti na lokalitetu Babin do Bjelašnica u Općini Trnovo.

Upravo se čita:  Nedim Sladić najavljuje: Neće nas samo toplo vrijeme "pogoditi" za Dan nezavisnosti

Kontrolirani subjekti nadzora su bili pravne i fizičke osobe koje putem službene stranice Booking.com oglašavaju pružanje usluga smještajnih apartmana.

Zbog neposjedovanja odobrenja za rad za pružanje usluge smještaja, prema fizičkim osobama inspektori su do sada djelovali izdavanjem pet prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 750 KM, a doneseno je i pet rješenja o zabrani rada. Za četiri subjekta nadzora inspektorima je predočeno odobrenje za rad, dok za ostali dio subjekata inspekcijski postupci još nisu okončani.

Iz KUIP-a KS pozivaju pravne i fizičke osobe koje se bave uslugom smještaja da svoje poslovanje usklade sa postojećim zakonskim propisima, a takođe pozivaju i zvaničnu Booking.com stranicu da isključivim oglašavanjem subjekata koji posjeduju odobrenje za rad, izbjegnu promoviranje nezakonitog i nelegalnog rada.

Upravo se čita:  Službenica Raiffeisen banke neovlašteno prisvojila više od 260.000 KM klijenata banke

Iz KUIP-a KS navode da će tržišno-turistički inspektori u kontinuitetu nastaviti sa radom u ovoj oblasti kako bi se ona dovela u zakonski okvir, a što uključuje i eventualnu saradnju sa internetskom stranicom Booking.com.

– Ističemo da ugostiteljska djelatnost, u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, podrazumijeva pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i posluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Članom 3. navedenog zakona precizirano je da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. Takođe, članom 22. Zakona o inspekcijama KS propisano je da je inspektor ovlašten da izvrši inspekcijski nadzor u stambenoj prostoriji, uz prethodno pribavljenu naredbu nadležnog suda, ako sazna da se određena stambena prostorija koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti – ističu iz KUIP-a KS.

Zanima li vas ovo?

Komentariši

Izdvajamo

Izdvajamo

Nakon što je napustila OBN televiziju: Evo u koju TV kuću je prešla Maja Munda

Jedna od omiljenih TV voditeljica u BiH Maja Munda iznenadila je javnost s viješću kada je nakon 17 godina...

Još vijesti za vas