Utorak, 23 srpnja, 2024

Jedina u BiH sa ovim oboljenjem: Odobren lijek za Amilu Zukić

Preporučeno

Federalno ministarstvo finansija obavezano je da za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2024. godinu radi realizacije ovog zaključka.

Vlada Federacije BiH usvojila je na hitnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o rješavanju problema vezanih uz osiguranje terapije za liječenje pacijenta oboljelog od akutne intermitentne porfirije u FBiH, te načinu finansiranja terapije. U Informaciji Ministarstva je navedeno da se radi o pacijentkinji iz Mostara koja je, prema dostupnim podacima, jedina u BiH s takvim oboljenjem.

Upravo se čita:  Upute ljekara koje mogu spasiti život: Evo kako pomoći sami sebi ako dođe do ugriza zmije

Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da nabavku lijeka Givosiran za pacijenta iz Mostara u iznosu od 59.278,96 KM (30.308,85 evra) mjesečno, ili 711.347,49 KM (363.706,20 evra) za 12 mjeseci, finansira iz Tekuće rezerve Zavoda za 2024. godinu. Takođe, zaključeno je da će Vlada iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2024. godinu osigurati ova sredstva za pokriće nabavke lijeka, a koja će se doznačiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, na ime pokrića tekuće rezerve.

Upravo se čita:  Pacijentici Selmi zakazali magnetnu rezonancu za 11. juli 2025. godine

Federalno ministarstvo finansija obavezano je da za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2024. godinu radi realizacije ovog zaključka. Za realizaciju su zadužena federalna ministarstva zdravstva i finansija, te Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

U Informaciji Federalno ministarstvo zdravstva navodi da je indicirano hitno započeti terapiju lijekom Givosiran, s obzirom da se radi o refraktornoj porfiriji, bolesti koja ugrožava život. Istaknuto je da je život bolesnika direktno ugrožen ukoliko se bolest ne liječi.

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Život na kredit: Banke od građana potražuju oko 12 milijardi maraka

Bosanci i Hercegovci bankama su dužni oko 12 milijardi maraka. Značajna cifra koju dugujemo bankama, odnosi se i na...

Još vijesti za vas