Četvrtak, 23 svibnja, 2024

Kompanija iz Sarajeva dobila skoro 6.000.000 KM za nadzor saobraćaj na cijelom autoputu kroz BiH

Preporučeno

Na osnovu dostavljene početne ponude ponuđač je pozvan da učestvuje u pregovorima, te je nakon održanih pregovora upućen Poziv za dostavljanje konačne ponude.

Kompanija BS Telecom Solutions Sarajevo izabrana je kao najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga “Održavanje softwareskog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1”.

Odluka je donesena nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u vrijednosti od 4.999.978,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 5.849.974,26 KM sa uključenim PDV-om.

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće dostavljen je kandidatu BS Telecom Solutions d.o.o Sarajevo iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava.

Nakon izvršene ocjene kvalifikacija kandidata, upućen je Poziv za dostavljanje početne ponude.

Upravo se čita:  Bingo Petrol stigao u još jedan grad: Poznate i cijene goriva

Na osnovu dostavljene početne ponude ponuđač je pozvan da učestvuje u pregovorima, te je nakon održanih pregovora upućen Poziv za dostavljanje konačne ponude.

“Poslije provedenih pregovora ponuđač je dostavio svoju konačnu ponudu. Nakon pregleda i ocjene konačne ponude Komisija za nabavke je konstatovala da je cijena konačne ponude niža u odnosu na ukupnu cijenu početne ponude te da ulazi u okvir procijenjene vrijednosti nabavke.

Shodno navedenom, Komisija za nabavke je ocijenila da je konačna ponuda prihvatljiva i dala prijedlog ugovornom organu da ugovor za nabavku usluga: “Održavanje software-skog dijela Sistema nadzora i upravljanja prometom na svim dionicama autoceste A1″, u vrijednosti od 4.999.978,00 KM bez uključenog PDV-a, odnosno 5.849.974,26 KM sa uključenim PDV-om dodijeli ponuđaču BS Telecom Solutions d.o.o Sarajevo, iz razloga što je dostavio prihvatljivu konačnu ponudu”, navedeno je u odluci o izboru.

Upravo se čita:  Vlasnik kompanije Bingo posudio novac Fočaku: Da me zovne u pola noći i kaže “Goci, treba mi bubreg, ja bih mu dao zbog njegove čovječnosti"

Podsjetimo, JP Autoceste FBiH su prošlog mjeseca pokrenule pregovarački postupak za nabavku navedenih usluga i tada su naveli da će se pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci voditi sa ponuđačem BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, iz razloga jer je jedini i isključivi proizvođač software-skog dijela sistema za održavanje daljinskog upravljanja i nadzora autoceste, jedini i isključivi vlasnik licence za održavanje softwareskog dijela sistema, te trenutno jedini ovlašten za održavanje i dogradnju implementiranog sistema na području Bosne i Hercegovine, pod nazivom BS Husky sistem za daljinsko upravljanje i nadzor autocesta i cesta.

Izdvajamo

Izdvajamo

Promovirano 98 kadeta Granične policije BiH

Savjetnik predsjedateljice Vijeća ministara BiH Mate Lončar obratio se danas uime predsjedateljice Vijeća ministara BiH Borjane Krišto u Mostaru...

Još vijesti za vas