Utorak, 25 lipnja, 2024

Majka maloljetne djevojčice umrla čekajući da joj Fond refundira lijek

Preporučeno

Teško bolesna majka, iza koje je ostala maloljetna djevojčica, pravdu nije dočekala. Ne postoje riječi koje mogu opisati život bolesne majke u zadnjim mjesecima života, kada je pored teške bolesti morala voditi računa kada će joj na adresu biti dostavljeno novo rješenje Fonda na koje je morala reagovati u zakonskom roku kako ne bi propustila rok za žalbu.

Banjalučanka S.M.H. i majka maloljetne djevojčice, koja je posljednje mjesece svog života pored borbe sa opakom bolešću vodila bitku i sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS, preminula je ne dočekavši pravdu.

Okružni sud u Banjaluci je u čak 16 upravnih postupaka, odnosno presuda, poništavao odluke FZO RS uz obrazloženje da je Fond odbijajući refundaciju lijeka, uskratio tužiteljici pravo na zdravstvenu zaštitu koja joj po zakonu pripada, te da je kupovina lijeka bila neophodna radi nastavljanja započetog liječenja i sprečavanja težeg ishoda, piše SrpskaInfo.

No, i pored sudskih presuda u korist Banjalučanke, u Fondu su u ponovljenim postupcima donosili identična rješenja i odbijali refundaciju uz obrazloženje da sud u presudama nije bio jasan, odnosno da u presudama nije decidno navedeno da se troškovi moraju isplatiti?!

Na ime sudskih troškova dali 8.000 KM

Do danas je Fond samo na ime troškova izgubljenih sporova u slučaju Banjalučanke isplatio 8.000 maraka, novca poreskih obveznika, odnosno građana Republike Srpske, ali ne i onaj primarni iznos za refundaciju troškova nabavke lijeka.

Teško bolesna majka, iza koje je ostala maloljetna djevojčica, pravdu nije dočekala. Ne postoje riječi koje mogu opisati život bolesne majke u zadnjim mjesecima života, kada je pored teške bolesti morala voditi računa kada će joj na adresu biti dostavljeno novo rješenje Fonda na koje je morala reagovati u zakonskom roku kako ne bi propustila rok za žalbu.

Ne postoje ni riječi koje mogu opisati ovu porodičnu tragediju.

FZO donosio uvijek ista rješenja

Advokat Andrej Obradović, koji je zastupao teško bolesnu Banjalučanku, nije skrivao ogorčenje nakon tužne vijesti da je S.M.H. izgubila bitku za životom.

Upravo se čita:  Nova dramatična potjera: Bahati vozač bježao policiji pa oštrim predmetom napao policajca

– Upitao bih nadležne u Fondu zdravstvenog osiguranja RS da li ih je nakon svega sramota – rekao je advokat Obradović.

Iako je FZO RS u konkretnom slučaju isplatio 8.000 maraka na ime izgubljenih sudskih sporova, troškovi nabavke lijeka za hemoterapiju do danas nisu bili isplaćeni S.M.H.

Istovremeno, sud je svaki put u upravnom sporu uvažavao tužbe Banjalučanke, odnosno njenog advokata i poništavao odluke Fonda, ali bi FZO i u ponovljenom postupku donosio identična rješenja, pravdajući ih kako smo već naveli, da sud u svojim presudama nije decidno naveo da se isplati novac?!

– Okružni sud u Banjaluci je već u trećem krugu donošenja presuda u konkretnom slučaju i to je van svake pameti šta se radi. Svaki put sud poništi rješenje Fonda, a oni umjesto isplate i u novom postupku donesu rješenje identično onom koje je sud ukinuo. Međutim, u posljednjoj presudi je Okružni sud u Banjaluci donio meritornu odluku u kojoj se jasno navodi da presuda u svemu zamjenjuje poništeni osporeni akt, što znači da je FZO dužan isplatiti troškove nabavke lijeka, ali su oni ponovo donijeli suprotno rješenje – objasnio je advokat Obradović.

Podsjetimo, Okružni sud u Banjaluci je u posljednjoj presudi naveo da su “stručni konsultanti direktora FZO RS zanemarili nespornu činjenicu da je teško bolesnoj Banjalučanki lijek preporučen od strane Konzilijuma ljekara UKC RS”, nadležne zdravstvene ustanove, jer se nisu izjasnili o toj bitnoj činjenici, niti o eventualnim posljedicama čekanja na lijek u nastavku terapije, pa tako dato mišljenje nije moglo poslužiti tuženom FZO RS za donošenje osporenog akta.

Upravo se čita:  Nakon jučerašnjeg kolapsa: Elektroprivreda BiH uputila važan apel svojim kupcima

– Polazeći samo od toga da je tužiteljica ( S.M.H.) na listi čekanja i da zbog toga nema osnova za refundaciju, Fond je uskratio tužiteljici pravo na zdravstvenu zaštitu koja joj po zakonu pripada – navodi se u obrazloženju presude suda.

Pravilnik

Sud konstatuje i da Fond nije obrazložio na osnovu kojih okolnosti je utvrđeno da vrijeme čekanja ne bi ugrozilo život i zdravlje Banjalučanke.

– Ovo je posebno važno iz razloga što je kod tužiteljice utvrđena dijagnoza neoplasma malignum mammae. Radi se o malignom oboljenju i kupovina lijeka bila je neophodna radi nastavljanja započetog liječenja i sprečavanja težeg ishoda – navodi se u presudi Okružnog suda u Banjaluci.

U obrazloženju presude Okružni sud u Banjaluci između ostalog navodi da je Fond zdravstvenog osiguranja RS izgubio iz vida odredbu Pravilnika kojom je propisano da osigurano lice ima pravo na refundaciju troškova zdravstvene zaštite u slučaju kada je kupilo lijek, sanitetski materijal ili medicinsko sredstvo koje se u cijelosti ili djelimično finansira iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Fond: Postupamo po presudama

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u odgovoru portalu Srpskainfo je naveo da postupa po sudskim presudama u slučaju S.M.H!?

– Naime, dosadašnjim presudama se ukidalo rješenje Fonda, ali nije naložena refundacija troškova lijeka. U skladu sa presudama, zahtjev za refundaciju smo vraćali na ponovno odlučivanje. U presudama u kojima je Fondu naloženo da refundira sredstva osiguranicima tako smo i postupali, ali u konkretnom slučaju nije donesena takva presuda – navodi se u odgovoru Fonda.

Upravo se čita:  Direktor Elektroprivrede BiH nema dobre vijesti: Ispadi, puput jučerašnjeg kolapsa, mogući su i ubuduće!

Dodaju kako se lijek “pertuzumab” nalazi u Programu lijekova, a “lijekovi iz Programa se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje listom čekanja u skladu sa medicinskim indikacijama određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj”.

Za lijekove iz Programa lijekova kako navode, nisu predviđene refundacije, ni novim zakonom, niti ranijim propisima. Podsjećaju da je S.M.H. počela da prima ovu terapiju u junu 2019. godine, u skladu sa konzilijarnim mišljenjem iz aprila te godine, što kako navode, znači da se na listi čekanja nalazila manje od tri mjeseca.

– Takođe, pacijenti koji se nalaze na listama čekanja za pojedine terapije, u međuvremenu koriste druge terapije koje se nalaze na našim listama, poput citostatika i drugih lijekova. Dakle, pacijenti u tom periodu nisu ostavljeni bez adekvatne zdravstvene zaštite – navodi se u odgovoru Fonda.

– FZO RS postupa u skladu sa Zakonom i drugim propisima, vodeći računa da ne ugrozimo finansiranje postojećih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer potrebe su ogromne, a finansijske mogućnosti ograničene.

U okolnostima gdje se neredovno plaćaju doprinosi, koji su jedini izvor prihoda Fonda, kada se svako malo smanjuje stopa doprinosa za zdravstvo, kada imamo samo jedan izvor finansiranja, za razliku od drugih zemalja koje imaju i dodatne izvore, kada plaćamo najveći PDV na lijekove u regionu, smatramo ogromnim uspjehom što uspijevamo ne samo da održimo dostignuti nivo prava iz zdravstvenog osiguranja, već što konstantno uvodimo i nova prava za naše osiguranike – zaključili su iz Fonda.

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Je li moguća prosječna plata od 2.000 maraka?

Ekonomisti poput Zorana Pavlovića ističu da je potrebno resetovati ekonomski sistem kako bi se osiguralo da radna snaga dobije...

Još vijesti za vas