Utorak, 23 srpnja, 2024

Ni lična karta se ne može izvaditi kao nekada, evo šta sada traže

Preporučeno

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Nedavno nam je jedan sugrađanin kazao da je prilikom obnove lične karte morao priložiti dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje.

“Moram izganjati papir” rečenica je koja se često čuje kod nas. Čekanje pred šalterima, plaćanje taksi, fali vam jedan papir, pao je sistem. Svi smo, nažalost, ovo doživjeli u nekoj od institucija, a ovog puta je vezano za još jedan papir koji traže da bi dobili ličnu kartu.

Naime, nedavno nam je jedan sugrađanin kazao da je prilikom obnove lične karte morao priložiti dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje, odnosno ZK izvadak (zemljišnoknjižni izvadak).

Dokaz o vlasništvu nekretnine

Da vam je potreban ovaj dokument pronašli na zvaničnoj stranici MUP-a, na kojoj možete vidjeti šta vam je potrebno da biste dobili dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine, a isti možete pogledati na ovom linku.

Upravo se čita:  Mladići iz BiH napravili bazen od sijena: "Sve nas je koštalo 550 KM"

Pa onda krenimo redom. Za zamjenu lične karte trebat će vam zahtjev koji se dobije na lokaciji – bez naknade, prethodna lična karta kao i dokaz o prebivalištu na adresi na kojoj je državljanin BiH prijavljen.

Kao pravno valjan dokaz o prebivalištu, biće potrebno da priložiti jedan od sljedećih dokaza, dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje; ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca, potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižbe objekta, stana ili kuće na adresi na koju se prebivalište prijavljuje.

Trebat će vam ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava navedene uslove i da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi stanovanje, zahtjev za prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili vanbračnog partnera i srodnici prvog stepena u pravoj liniji odnosno usvojioca ili usvojenika uz dokaz o bračnom ili vanbračnom stanju, srodstvu ili usvojenju, nadležni organ socijalne zaštite, starački domovi, gerijatrijske i druge specijalizovane zdravstvene ustanove dužni su da relevantne podatke o adresama stanovanja štićenika i korisnika njihovih usluga, kao i beskućnika, dostave nadležnom organu za prijavljivanje prebivališta.

Upravo se čita:  Meso luksuz za svakog drugog stanovnika

Bili smo i lično na jednoj od šalter sala u Sarajevu, gdje nam je službenica kazala da se ovo radi u cilju utvrđivanja vašeg mjesta prebavilišta.

Na pitanje ako neko nemamo valjan dokaz o vlasništvu i suvlasništvu, službenica nam je dala jedan papir koji je obavještenje, odnosno kojim potvrđujete da niste mijenjali adresu stanovanja koje se navodi na vašoj staroj ličnoj karti i da ste dužni ako mijenjate adresu obavijestiti nadležne organe.

U nastavku ispod možete vidjeti obavještenje koje nam je dala službenica.

Dokument kojim potvrđujete svoje prebivalište ako nemate drugi valjan dokaz

Treba napomenuti da uposlenici imaju mogućnost uvida, pretrage i štampe izvoda iz elektronske evidencije zemljišnjih knjiga za nekretnine KS, te ukoliko je izvadak uredan, lice neće biti u obavezi da prilaže fizičku kopiju.

Upravo se čita:  Konjic: Poskok i šarka ugrizle tri osobe u jednom danu, veoma su agresivne

Kada završite ovaj prethodni dio, potrebno je još dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM dostavljanjem originalne prve stranice uplatnice. Rok za izdavanje lične karte je 15 dana.

Rok za podnošenje

Treba podsjetiti da je svaki državljanin stariji od 18 godina, s prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta, kao i s državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Ličnu kartu građanin preuzima lično, preko opunomoćenika ili poštanskim putem. Način preuzimanja izabrat će državljanin prilikom podnošenja zahtjeva.

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Život na kredit: Banke od građana potražuju oko 12 milijardi maraka

Bosanci i Hercegovci bankama su dužni oko 12 milijardi maraka. Značajna cifra koju dugujemo bankama, odnosi se i na...

Još vijesti za vas