Subota, 22 lipnja, 2024

Ovo su detalji o jednokratnoj pomoći: Za tri od četiri kategorije po 579 KM

Preporučeno

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici donijela Odluku o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći energetski siromašnim domaćinstvima i raspoređivanju sredstava jedinicama lokalne samouprave.

Sve s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske unije BiH s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

U Odluci je navedeno da je konačni ukupan broj kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava na području Federacije BiH 154.779, od kojih je 5.652 domaćinstva u Kategoriji 1. U njima žive materijalno neosigurana i za rad nesposobna odrasla lica, koja nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobna su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u decembru 2022. isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2 broji 31.394 domaćinstva u kojima žive djeca koja su zaključno s 31.5.2023. godine ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH.

U Kategoriji 3 su 116.933 domaćinstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantirane penzije za decembar 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici srazmjerne penzije sa inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom prošle godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Upravo se čita:  Građani Bosne i Hercegovine moći će od 1. jula aktivirati svoj digitalni identitet

Kategorija 4 broji 800 domaćinstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plate u FBiH u 2022. godini.

U Odluci je, između ostalog, navedeno da visina jednokratne novčane pomoći po jednom kvalifikovanom energetski siromašnom domaćinstvu iz kategorija 1, 2 i 4 iznosi 579,76 KM dok za domaćinstvo iz Kategorije 3 visina jednokratne novčane pomoći iznosi 364,25 KM.

Upravo se čita:  Slučaj odavanja počasti u Kalinoviku, rodnom mjestu zločinca Mladića: Je li iko u OSBiH sankcionisan

Transfer odobrenih sredstava izvršit će se na račune jedinica lokalne samouprave o kojima su iste bile dužne dostaviti podatke u skladu sa Uputstvom o realiziranju Programa utroška ovih sredstava, koji je sastavni dio sporazuma o saradnji na realiziranju Programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima, potpisanog između jedinica lokalne samouprave i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Jedinice lokalne samouprave, u roku ne dužem od deset dana, izvršit će pojedinačne isplate jednokratne novčane pomoći na bankovne račune kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava u visini koja je utvrđena ovom odlukom za svaku pojedinu kategoriju navedenih domaćinstava i prema listi kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava za područje mjesne nadležnosti svake pojedine jedinice lokalne samouprave.

U skladu sa Uputstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike jedinice lokalne samouprave će, nakon realizovanih uplata na račune kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava, sačiniti i dostaviti izvještaje o izvršenim isplatama na, za tu namjenu, posebno predviđenim obrascima u roku od najkasnije 30 dana od dana izvršene isplate.

Upravo se čita:  Bećirović u Švicarskoj upozorio svjetske lidere: Proruske snage u BiH ugrožavaju mir

Za sve eventualne uplate koje se ne budu mogle realizovati, jedinice lokalne samouprave će izvršiti povrat neuplaćenih sredstava prema uputstvu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Za realizovanje ove odluke u dijelu koji se odnosi na transfer odobrenih sredstava prema jedinicama lokalne samouprave zadužena su federalna ministarstva rada i socijalne politike i finansija.

Svako u okviru svojih nadležnosti, dok su za realizovanje u dijelu koji se odnosi na pojedinačne isplate jednokratne novčane pomoći na bankovne račune kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava, kao i na izvještavanje o izvršenim isplatama zadužene jedinice lokalne samouprave, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Konačnu listu možete pogledati OVDJE!

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

‘Svekrva me nije voljela jer sam muslimanka, a drugi muž otjerao iz kuće’: Burni detalji iz života Selme Bajrami

Privatni život popularne folkerke privlačio je oduvijek veliku pažnju, pogotovo kad se saznalo da ima velike probleme sa bivšim...

Još vijesti za vas