Petak, 12 travnja, 2024

Paqet : Građani BiH plaćaju visoku cijenu korupcije

Preporučeno

Jean-Eric Paquet
Jean-Eric Paquet

Direktor za Albaniju, BiH, Kosovo i Srbiju u Direkciji za proširenje EU Jean-Eric Paquet je u intervjuu za Agenciju Fena, uoči dolaska na sutrašnji seminar u Sarajevu o određivanju prioriteta radi proširenja strukturiranog dijaloga između EU i BiH o pravosuđu istaknuo, između ostalog, da građani Bosne i Hercegovine trenutno plaćaju visoku cijenu korupcije- političku, socijalnu i ekonomsku cijenu, što predstavlja veliki teret za njihov svakodnevni život.

Fena: Da li Vaša posjeta i događaj kojem ćete prisustvovati znače realiciju najava komesara Štefana Fuelea da će EU pojačati svoj angažman u BiH vezano za borbu protiv korupcije?

Paquet: Da, znače. Kao što znate, planirano je da se seminar o određivanju prioriteta radi proširenja strukturiranog dijaloga EU i BiH o pravosuđu na dodatna pitanja vladavine prava održi u petak, 7. marta, u Sarajevu. Cilj je utvrđivanje prioriteta u različitim oblastima koje se tiču učvršćivanja vladavine prava uz doprinos građanskog društva. Očekujemo da će se visoko među prioritetima naći i politike borbe protiv korupcije. To je bila jasna poruka predstavnika građanskog društva koja je prenesena komesaru Fueleu tokom njegove februarske posjete BiH. Osim politika borbe protiv korupcije, diskusija će obuhvatiti i ostale prioritete potencijalnih reformi, između ostalog i u oblasti osnovnih prava, unutrašnjih poslova i borbe protiv organizovanog kriminala.

Dozvolite mi da naglasim da to ne podrazumijeva nikakvo formalno „otvaranje poglavlja“, tj. otvaranje pristupnih pregovora, kao što smo vidjeli u nekim medijima, nego znači obnovljeni angažman u oblastima s najviše izazova, kojima će se narednih sedmica i mjeseci posebna pažnja posvetiti u kompleksnom sistemu upravljanja u BiH. To je već urađeno u ostalim zemljama sa statusom potencijalnog kandidata, gdje postoji strukturirani angažman za vladavinu prava.

Upravo se čita:  Ako potpiše ukaz o proglašenju izbornog zakona Dodik svjesno ponavlja krivično djelo

Nakon utvrđivanja prioriteta, EU će nastaviti da pažljivo prati razvoj događaja i relevantne reformske procese, koji će, kako se očekuje, dalje garantovati učvršćivanje vladavine prava i stabilnosti institucija u korist svih građana u cijeloj BiH.

EU ostaje čvrsto opredijeljena da održi odgovarajući nivo stalnog angažovanja građanskog društva, koje će imati krucijalnu ulogu u ovom seminaru, kao i budućim nastojanjima u ovom okviru.

Fena: Koliko, ustvari, korupcija čini štete na evropskom putu BiH?

Paquet: Evropska komisija je u svom Izvještaju o napretku za 2013. godinu istakla da je korupcija raširena i u javnom i u privatnom sektoru i da negativno utiče na sve sfere života, ekonomski razvoj i vladavinu prava. Građani Bosne i Hercegovine trenutno plaćaju visoku cijenu korupcije- političku, socijalnu i ekonomsku cijenu, što predstavlja veliki teret za njihov svakodnevni život. Ove bojazni su se s razlogom našle u središtu nedavnih protesta. Politička cijena korupcije ogleda se u gubitku političkog povjerenja. Socijalna cijena ogleda se u većoj nejednakosti, isključenosti iz društva i smanjenom socijalnom kapitalu. Ekonomska cijena ogleda se u manjim prihodima, manjem rastu, većim potrošačkim cijenama, većim investicionim troškovima, većem neformalnom sektoru i smanjenoj konkurentnosti.

Upravo se čita:  Kanton u BiH uvećao primanja za brojne kategorije: "Sa 149,50 KM uvećan na 209,50 KM"

Ukupna ciljana podrška EU borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 11 miliona eura. Stručnjaci EU radili su zajedno s vlastima Bosne i Hercegovine na izradi strategije i akcionog plana da bi Agencija za sprečavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije postala funkcionalna.

Pošto borba protiv korupcije može biti uspješna samo ako cijena koruptivnog ponašanja bude veća od koristi koju korupcija donosi, veliki trud ulažemo u sektor primjene zakona i pravosuđe. Borba protiv korupcije je važna komponenta ukupne podrške EU primjeni zakona. Oduzimanje nezakonito stečene imovine i upravljanje tom imovinom ne samo da najviše pogađaju kriminalce, zato što tako gube nezakonito stečen novac, nego i osiguravaju sredstva za daljnje finansiranje istraga, te stoga predstavljaju još jedan visoki prioritet u okviru postojeće i buduće podrške.

Fena: Koji su konkretno koraci koje BiH treba učiniti u borbi protiv korupcije?

Paquet: Postoji hitna potreba da se nešto uradi djelom, a ne samo riječima, da se iskreno bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ne postoji dovoljno uspješnih pokazatelja o istragama i suđenjima krupnih slučajeva.
Bosna i Hercegovina je izradila strategiju za borbu protiv korupcije u periodu 2009- 2014 i počela realizaciju akcionog plana. Održivost ovih napora se procjenjuje u okviru Mehanizma za praćenje situacije u periodu nakon vizne liberalizacije. Sigurno je da će biti potrebni veći napori i iskrena politička volja da bi se garantovala uspješna borba protiv korupcije. Iako su pojedinci podložni i uključeni u korupciju, individualni faktor sam po sebi nije potpuno rješenje. Prava pomoć za ubuduće stići će kada politički akteri budu osigurali uvjete koji će omogućiti agencijama za provođenje zakona i drugim institucijama da primjenjuju zakon bez prepreka. To bi značilo da se korupcija smanjuje, a process integracija ubrzava.

Upravo se čita:  Direktor Elektroprivrede BiH o uvođenju 'blok tarifa': "Ako vam ne treba sijalica u hodniku, nemojte je paliti"

Borba protiv korupcije nije samo zadatak vlade. Bez nevladinih organizacija i medija, program borbe protiv korupcije ne bi mogao biti uspješno realizovan. Iz tog razloga, podržavamo projekte koje realizuju oganizacije građanskog društva i smatramo da bi i vlasti imale korist od angažovanja predstavnika građanskog društva. Treba uložiti veće napore u informiranje.

Seminar koji organizujemo u petak je prilika za građansko društvo, vlasti u BiH i EU da zajedno odrede prioritete. Građansko društvo će imati krucijalnu ulogu na ovom seminaru.

Fena: Kakve posljedice može očekivati BiH ako ti koraci izostanu?

Paguet: Od zemlje koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji očekuje se da postigne stabilnost svih institucija koje garantuju vladavinu prava i postojanje funkcionalne tržišne ekonomije. Korupcija podriva i jedno i drugo, vladavinu prava i funkcionalnu tržišnu ekonomiju, a ti parametri su srž procesa proširenja.

Zanima li vas ovo?

Komentariši

Izdvajamo

Izdvajamo

Neko ga anonimno prijavio: Muškarac dobijao socijalnu pomoć u Austriji, pa novac trošio u BiH

Radna grupa austrijskog Državnog servisa za zapošljavanje (AMS) otkrila je još jednu prevaru vezanu za Bosnu i Hercegovinu. Naime, kako...

Još vijesti za vas