Srijeda, 21 veljače, 2024

Pet imena: Imenovan novi Upravni odbor Centralne banke

Preporučeno

Predsjedništvo BiH imenovalo je novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke BiH, saopćio je Kabinet člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića.

Na današnjoj, 35. vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH, na inicijativu člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića jednoglasno je imenovan novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine. Odlazećem sastavu Upravnog vijeća mandat je istekao 11. augusta 2021. godine.

Novi saziv Upravnog vijeća čine prof. dr. Jasmina Selimović, prof. dr. Mirza Kršo, prof. dr. Danijela Martinović, prof. dr. Darko Tomaš i prof. dr. Radomir Božić.

Na prijedlog člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića u Upravno vijeće CBBiH imenovani su prof. dr Jasmina Selimović i prof. dr Mirza Kršo. Dr. Selimović i dr. Kršo su profesori na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na oblasti Finansije. U okviru akademskog, kao i profesionalnog i stručnog djelovanja profilirali su se u domenu bankarstva i osiguranja, te monetarne ekonomike i monetarnih integracija.

Dr. Jasmina Selimović je redovna profesorica i dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji je završila 2003. godine, gdje je i odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti finansija (aktuarstvo) i stekla zvanje doktora ekonomskih nauka. Od 2004. godine je angažirana na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Upravo se čita:  S ciljem povećanja sigurnosti u saobraćaju: Kompletna glavna saobraćajnica bit će 'pokrivena' radarima

Trenutno, u zvanju redovne profesorice, izvodi nastavu na predmetima iz oblasti Finansija, Kvantitativne ekonomije i Aktuarstva. Predavačko iskustvo sticala je i na fakultetima izvan Bosne i Hercegovine.

Pored angažmana u nastavnom procesu, obavljala je dužnosti zamjenice rukovodioca Katedre za finansije, prodekanice za nastavu i međunarodnu saradnju, a 2018. godine izabrana je za dužnost dekanice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Godine 2022. obnovila je četverogodišnji mandat.

Članica je brojnih profesionalnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta, a angažirana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU. Autorica je i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama, brojnih naučnih i stručnih članaka, objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima.

Upravo se čita:  Najavljene oluje i obilne padavine: Stiže promjena vremena, od "prave zime" nema ništa

Dr. Mirza Kršo je vanredni profesor Finansija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) i konsultant pri Ekonomskom institutu Sarajevo (EIS). Završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu na smjeru Bankarstvo i osiguranje, kada je biran za predstavnika studenata generacije 2002. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je odbranio magistarsku i doktorsku disertaciju na temama finansijske regulative i problematike oporezivanja.

Nakon iskustava u realnom sektoru, iz finansijskog sektora prelazi na Ekonomski fakultet u Sarajevu, gdje je od 2009. član Katedre za finansije. Oblasti koje pokriva su javne finansije, monetarna ekonomika i monetarne integracije, upravljanje javnim sektorom, finansijska tržišta i institucije. Paralelno je obavljao i niz povjerenih funkcija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kao podrška organizacionim, operativnim i nastavnim aktivnostima, te kao član etičkog odbora.

Bio je član više organizacionih odbora međunarodnih konferencija, te uredništava međunarodno indeksiranih žurnala. Predavačko iskustvo i profesionalna usavršavanja je kontinuirano razvijao i ostvarivao na univerzitetima širom EU. Također je predavao na brojnim profesionalnim edukacijama, naročito iz oblasti upravljanja i vrednovanja nekretnina.

Upravo se čita:  Devet novih radara će biti postavljeno u KS, osam od njih u samom gradu

Dugi niz godina je sa MIT Centrom EFSA i u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH učestvovao u pripremi, izradi i prezentaciji serije izvještaja o konkurentnosti BiH i regiona Jugoistočne Evrope (2008-2014).

Član je više profesionalnih asocijacija i jedan od osnivača BiH odjeljka International Fiscal Association (IFA). Učestvovao je u radu upravljačkih struktura u javnom, nevladinom i privatnom sektoru. Kao konsultant iz domena finansija i ekonomske analize, sarađivao je sa gotovo svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i brojnim međunarodnim organizacijama, te u nizu domaćih i međunarodnih projekata kao voditelj projekta i član istraživačkih timova.

Kao autor i koautor objavio je nekoliko knjiga, udžbenika i poglavlja u monografijama, niz naučnih i stručnih članaka, objavljenih u referentnim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima.

Moglo bi vas zanimati

Izdvajamo

Izdvajamo

Nizamina tetka otkrila surovu istinu, MUP TK ponovo pokazao svoju nesposobnost i bahatost

Porodice ubijenih u Gradačcu traže pravdu i uputili su zahtjev Federalnoj upravi policije (FUP) da preuzme istragu o ovom...

Još vijesti za vas