Srijeda, 24 travnja, 2024

Pogledajte listu pumpi u FBiH sa lošim kvalitetom goriva

Preporučeno

Porezna uprava Federacije objavila je na svojoj sluđbenoj web stranici spisak privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se bave prometovanjem tečnih naftnih derivata, a kod kojih je utvrđeno da naftni derivati kojim prometuju ne zadovoljavaju propisane standarde kvaliteta

benzinskaNa spisku se nalazi 30 privrednih subjekata kod kojih je loš kvalitet goriva utvrđen prilikom ispekcijskog nadzora Federalne uprave za inspekcije i laboratorijskog ispitivanja od strane akreditovanih laboratorija. protiv svih su podneseni zahtjevi za porketanje prekršajnog psotupka nadleđnog sudskom organu
Na spisku se nalaze: 

1. MUSTAFIĆ FRIGO d.o.o. Mostar pumpa Mostar – visoka tačka filtrabilnosti
2. PETROL d.d. Ljubuški – pumpa Stolac – niska tačka paljenja
3. ŠUMA ŠPED d.o.o. Fojnica – pumpa u Fojnici – niska tačka paljenja
4. DIM TRADE d.o.o. Grude – pumpa u grudama – niska tačka paljenja

5. MARKET TOURS d.o.o Sarajevo – pumpa u Mostaru – niska tačka paljenja

6. FORCE MMI d.o.o Jajce – pumpa u jajcu – niska tačka paljenja
7. GIVA d.o.o Kiseljak – pumpa u Kiseljaku – niska tačka paljenja
8. CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. Međugorje – pumpa u Tromeđi – niska tačka paljenja
9. ŠVABO BENZ d.o.o. Grude – pumpa u grudama – niska tačka paljenja
10. CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. Međugorje – niska tačka paljenja
11. PETROL d.d. Ljubuški – pumpa u Livnu – niska tačka paljenja te visoka količina sumpora

12. FAMI COOP d.o.o. Orašje – pumpa u Orašju – niska tačka paljenja
13. ZOVKO d.o.o. Žepće – pumpa u Odžaku – niska tačka paljenja
14. SIĈAJA d.o.o. Gornji Vakuf –Uskoplje – niska tačka paljenja

15. SELEX d.o.o. Sarajevo – pumpa u sarajevu – niska tačka paljenja
16. IMZIT COMERC d.o.o. Sarajevo – pumpa Buća Potok – niska tačka paljenja
17. CIRCLE INTERNACIONAL d.o.o. MeĊugorje – pumpa u Tromeđi -niska tačka paljenja
18. BUBA COMMERCE d.o.o. Vitez . pumpa u Vitezu – niska tačka paljenja
19. BARBARIĆ BENZ d.o.o Ĉitluk – pumpa u Dragićima –
20. TERMOGLAS d.o.o. Velika Kladuša – pumpa u V. Kladuši – niska tačka paljenja
21. PRANT d.o.o. Široki Brijeg – pumpa u Širokom Brijegu – niska tačka paljenja
22. EUROAGENT d.o.o. Maglaj – pumpa u Maglaju – niska tačka paljenja

23. SISKO TRADE d.o.o Graĉanica – pumpa u Gračanici – niska tačka paljenja
24. JERRY TRADE d.o.o. Vitez – pumpa u Vitezu – niska tačka paljenja
25. MATO-COMMERCE d.o.o. Kreševo – pumpa – u Kreševu – niska tačka paljenja
26. ŠVABO BENZ d.o.o. Grude – pumpa u grudama – niska tačka paljenja
27. LEŠIĆ d.o.o. Odžak – pumpa u Odžaku – niska tačka paljenja
28. ESKIMO S2 d.o.o. Travnik – pumpa u mehuriću – niska tačka paljenja
29. DOKSO d.o.o. Visoko – pumpa u mjestu Hadžići – niska tačka paljenja
30. HR COMMERC d.o.o. Sanski Most – pumpa S. Most – niska tačka paljenja

(Izvor: Indikator)

Zanima li vas ovo?

Komentariši

Izdvajamo

Izdvajamo

Oružanim snagama BiH nedostaje 1.500 profesionalnih vojnika

Bosna i Hercegovina izdvaja svega 0,9 posto BDP-a za obranu što je daleko od cilja od 2 posto koliko...

Još vijesti za vas