Srijeda, 28 veljače, 2024

Odluka Vlade FBiH: Poslodavci mogu pomoći radnicima sa 2.520 KM

Preporučeno

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje da važi 30.6.2024. godine.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od poslodavca, dinamika isplate i način realizacije.

Pravo na pomoć, usljed inflatornog rasta cijena, ima osoba koja ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu. Ovo pravo imaju osobe zatečene u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.

Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM. Također, poslodavac može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od ovog iznosa.

Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja. Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika.

Upravo se čita:  Najveća mjesečna plata u prošloj godini čak 429.123,86 KM

Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći 2.520 KM. Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.

Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način. Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate. Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava iz ove uredbe, obavezno se donose u pisanom obliku.

Upravo se čita:  Otac malene Džene Gadžun na insistiranje advokata čega se može sjetiti: Mogu se sjetiti da mi je dijete pod zemljom

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje da važi 30.6.2024. godine.

Kako je navedeno u obrazloženju Uredbe, set fisklanih zakona predstavlja prioritetnu aktivnost Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva finansija, kao ovlaštenog predlagača. Ovim propisima planirano je smanjenje troškova poslodavaca, a povećanje plaća zaposlenicima na teret budžeta.

Međutim, isto nije još realizirano usljed kompleksnosti utjecaja ova dva zakona na poslodavce, zaposlenike i budžete, zatim utjecaja povećanja minimalne plaće, te načina pokrića potencijalnih budžetskih deficita koji će nastati usljed usvajanja ovih propisa. S ciljem prevazilaženja trenutne situacije i stvaranju pretpostavki za usvajanje novog seta fiskalnih zakona, bilo je nužno donijeti ovu uredbu koja je ograničenog perioda važenja.

Upravo se čita:  Dok čekaju konačan procent redovnog usklađivanja: Penzioneri dobivaju još 300 KM na penziju?!

Ovom uredbom predviđena je mogućnost povećanja prihoda zaposlenika u svrhu zaštite radnih mjesta, te izbjegavanje dodatnog pritiska na poslodavce kroz oslobađanje obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na predviđeno povećanje prihoda.

Očekivanja su da će se u što skorije vrijeme izmijeniti zakoni o porezu na dohodak i obavezni doprinosi, a ova privremena mjera data Uredbom dati željeni učinak s ciljem zaštite radnih mjesta.

Zanima li vas ovo?

Komentariši

Izdvajamo

Izdvajamo

Nakon što je napustila OBN televiziju: Evo u koju TV kuću je prešla Maja Munda

Jedna od omiljenih TV voditeljica u BiH Maja Munda iznenadila je javnost s viješću kada je nakon 17 godina...

Još vijesti za vas