Četvrtak, 23 svibnja, 2024

Šta čeka građane dijela BiH od 1. januara: Obračun utrošene električne energije krajnjim kupcima iz kategorije potrošnje “Domaćinstva”

Preporučeno

U bh. entitetu RS utvrđeni su tarifni stavovi za javno snabdijevanje krajnjih kupaca iz kategorije potrošnje „Domaćinstva“, koji se primjenjuju počev od 1. januara 2023. godine

Nakon provedenog tarifnog postupka po zahtjevima operatora distributivnih sistema u Republici Srpskoj za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i razmatranja zahtjeva javnog snabdjevača MH “Elektroprivreda Republike Srpske” MP a.d. Trebinje za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela je 15.12.2022. godine Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnih sistema i Odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 125/22). Prethodno je, nakon provedenih javnih rasprava donesen i Tarifni sistem za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 119/22).

Ovim aktima utvrđeni su tarifni stavovi za javno snabdijevanje krajnjih kupaca iz kategorije potrošnje „Domaćinstva“, koji se primjenjuju počev od 1. januara 2023. godine, jednako tokom cijele godine i zavise od količine potrošene električne energije, prema opsezima, kako slijedi:

I. do 500 kWh,

II. od 501 kWh do 1500 kWh i

III. od 1501 kWh pa naviše,

na način da svaki kupac prvih 500 kWh plaća po cijeni za opseg I, narednih 1000 kWh po cijeni za opseg II, a preostalu utrošenu električnu energiju po cijeni za opseg III. Prilikom obračuna utrošene električne energije za „domaćinstva“ iz 2. tarifne grupe (dvotarifna) utrošena električna energija u višoj i manjoj dnevnoj tarifi za pojedine opsege se utvrđuje proporcionalno učešću više i manje dnevne tarife u ukupno mjesečno utrošenoj aktivnoj električnoj energiji.

Primjer obračuna električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije “Domaćinstva” čija mjesečna potrošnja iznosi 800 kWh aktivne električne energije:

1. TG (Obračun u jednoj tarifi)

2. TG (Obračun u dvije tarife – manji i veći dnevni tarifni stavovi)

U sljedećoj tabeli prikazan je iznos mjesečnog računa za 1. TG (jednotarifna) i 2. TG (dvotarifna) za kupce iz kategorije potrošnje “Domaćinstva”, pri čemu je obračun za 2. TG rađen sa pretpostavkom da je odnos potrošnje u većoj i manjoj dnevnoj tarifi 50%:50%, odnosno 1:1.

Provjera iznosa računa za drugu konkretnu potrošnju, i iznosa računa po stavkama (mreža, energija, usluga javnog snabdijevanja, naknada za obnovljive izvore energije) može se izvršiti putem Kalkulatora koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije: www.reers.ba

Proračun pomoću navedenog Kalkulatora je informativnog karaktera, a za konkretan obračun i davanje drugih detaljnih informacija u vezi sa cijenama i uslovima javnog snabdijevanja nadležan je javni snabdjevač MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje.

1 Raspodjela po opsezima u skladu sa članom 19. stav (6) i (7) Tarifnog sistema.

Izdvajamo

Izdvajamo

Oklopna vozila MUP-a RS na ulazu u Srebrenicu

Napetosti u i oko Srebrenice pojačane su otkako je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio da će njegova vlada...

Još vijesti za vas