Utorak, 23 srpnja, 2024

Vlada: 50 miliona KM za projekte općina i gradova iz Budžeta FBiH

Preporučeno

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Vlada Federacije BiH donijela je danas na sjednici u Mostaru odluku kojom je utvrdila način raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu finansija u okviru „Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima“ općinama i gradovima u iznosu od 50.000.000 KM.

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti provedene u jedinicama lokalne samouprave. Radi se o projektima koji se odnose na putnu i komunalnu infrastrukturu, te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave, te finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Upravo se čita:  Nakon odluke Suda BiH: Ramo Isak otkrio hoće li obrisati spot sa društvenih mreža

Vlada Federacije BiH će stupanjem na snagu ove odluke objaviti javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje pomenutih projekata, a koji će sadržavati kriterije za dodjelu sredstava i bit će objavljen na web stranici Vlade Federacije BiH i u dnevnim novinama.

Odlukom je utvrđeno da će Vlada Federacije BiH formirati Komisiju koja će vršiti pregled i ocjenjivanje dostavljenih projekata, zahtjeva i inicijativa, te na osnovu toga sačiniti prijedlog korisnika navedenih sredstava po kojem će Federalno ministarstvo finansija sačiniti prijedlog odluke i dostaviti ga Vladi na razmatranje. Vlada će utvrditi konačne iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim općinama i gradovima, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Upravo se čita:  Sudinica Uzunović zabranila Dodiku da svjedokinji postavi jedno pitanje

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo finansija.

Vlada je danas utvrdila i prijedlog teksta javnog poziva u kojem je navedeno da je opći cilj javnog poziva finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, a u svrhu poboljšanja kvaliteta života, te proizvodne, socijalne i demografske revitalizacije lokalnih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Život na kredit: Banke od građana potražuju oko 12 milijardi maraka

Bosanci i Hercegovci bankama su dužni oko 12 milijardi maraka. Značajna cifra koju dugujemo bankama, odnosi se i na...

Još vijesti za vas