Utorak, 23 srpnja, 2024

Vlada FBiH: 175 miliona KM za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju

Preporučeno

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 175.000.000 KM, što je više za 8,5 miliona KM od prošlogodišnjeg budžeta.

Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu povećana su sredstva za poticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji, kao i za mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški. Za novčane podrške u biljnoj proizvodnji osigurano je 27.540.000 KM. Zadržane su sve mjere iz prošlogodišnjeg programa, s tim što su na osnovni iznos od 500 KM po hektaru uvedeni dodaci za osnovno plaćanje kao strateški važne proizvodnje, dodatak za dizel gorivo (100 KM), te dodatak za organsku proizvodnju (200 KM), u zavisnosti od toga da li se radi o biljnoj ili animalnoj proizvodnji. U okviru mjere uvedena je i podrška u iznosu od milion KM za proizvodnju merkantilnog krompira, te je izdvojen kukuruz u zrnu iz mjere stočna žita, kao strateška kultura za animalnu proizvodnju.

Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 97.600.000 KM. Određeno je povećanje iznosa novčanih podrški za neke proizvodnje kao što su rasplodne junice, tovne svinje, slatkovodnu i morsku ribu, te izvorne zaštićene pasmine životinja, kao i korekcija maksimuma za određene proizvodnje. Podrška proizvođačima mlijeka kao fizičkim licima povećana je sa 0,38 KM po litru na 0,40 KM po litru proizvedenog mlijeka. Pčelarima je ove godine omogućeno da, pored podrške po košnici ostvare dodatnu novčanu podršku od 10 KM po košnici uz uslov da prodaju minimalno 3 kilograma meda po košnici.

Upravo se čita:  Pacijentici Selmi zakazali magnetnu rezonancu za 11. juli 2025. godine

Preostala sredstva su usmjerena u strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški. Raspoloživi iznos od 49.360.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvoja.

Novčane podrške za ruralni razvoj usmjerene su i u mjere za povećanje konkurentnosti i zaštitu ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gazdinstava i prehrambene industrije, predviđeno je 45.500.000 KM. Riječ je o sredstvima namijenjenim za podršku investicijama u poljoprivredne mašine i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, te nabavku rasplodne stoke, kao i izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade. Također, tu spadaju i legalizacija građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanje višegodišnjih zasada, te podrške investicijama u poljoprivredna gospodarstva na izrazito siromašnim područjima sa nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom. Ovi projekti finansiraju se i putem kreditne linije Razvojne banke FBiH za koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva osiguralo iznos od 5.000.000 KM.

Upravo se čita:  Američki špijunski avion ponovo letio iznad Bosne i Hercegovine: Kakve je podatke prikupljao?

Kako je obraloženo iz Federalnog ministarstva, za navedene mjere dodatnu podršku do 10 posto iznosa prihvatljivih troškova investicije mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva i obrti u vlasništvu poljoprivrednika sa troje i više djece (podrška natalitetnoj politici), mladi poljoprivrednici i žene nositelji poljoprivrednog gazdinstva, odnosno poljoprivredna gazdinstva locirana iznad 600 metara nadmorske visine. Istaknuto je da je podrška ulaganjima u prehrambenu industriju po prvi put uvjetovana udjelom domaćih sirovina u proizvodnji što će povećati potražnju i olakšati plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda na našem tržištu.

Također, u okviru modela ostalih vrsta podrški, izdvojen je iznos od 3.860.000 KM, koji je planiran za podršku sufinansiranju osiguranja od šteta u poljoprivredi, kao i organizovanja stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. Pored toga, podrške su namijenjene za sufinansiranje organizovanja poljoprivrednika, troškove standardizacije proizvoda, te podršku različitim projektima od značaja za Federaciju BiH. Navedeni iznos podrazumijeva i sufinansiranje distribucije poljoprivrednih proizvoda javnim kuhinjama, sufinansiranje nabavke repelenta za zaštitu poljoprivrednih usjeva od divljači, sufinansiranje upotrebe stajskog gnojiva na oraničnim površinama, te pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u FBiH.

Upravo se čita:  Nema ih ni za lijeka: Građani čekaju po dva mjeseca na majstora

Precizirano je da su korisnici Programa novčanih podrški klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata. Svrha ovog programa je da se zadrže prioritetne mjere novčanih podrški iz Zakona o novčanim podrškama u okvirima raspoloživog budžeta, kako bi osigurali njihovu kontinuiranu isplatu u toku 2024. godine.

Federalno ministarstvo obrazložilo je da mjere iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta. Cilj je jačanje konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, te povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima, uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača.

Naglašeno je da bi predviđeni nivo sredstava u uslovima rasta inflacije, poremećaja na tržištu cijena i dostupnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, trebao omogućiti povećanje ili očuvanje dostignutog nivoa poljoprivredne proizvodnje u FBiH, zatim doprinijeti povećanju zasijanih zemljišnih površina i proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa većom dodanom vrijednosti u FBiH, kao i povećanju tehnološkog nivoa farmi i osavremenjavanju poljoprivrednih gazdinstava, te uslova života u ruralnim područjima Federacije BiH.

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Život na kredit: Banke od građana potražuju oko 12 milijardi maraka

Bosanci i Hercegovci bankama su dužni oko 12 milijardi maraka. Značajna cifra koju dugujemo bankama, odnosi se i na...

Još vijesti za vas