Ponedjeljak, 26 veljače, 2024

Za 12 projekata 87,09 miliona eura iz IPA fondova

Preporučeno

Na prijedlog Direkcije za evropske integracije (DEI), Vijeće ministara BiH usvojilo je na posljednjoj sjednici državni program pomoći IPA 2013. Program se sastoji od 12 projekata ukupne vrijednosti 87,09 miliona eura.

euKako je za Fenu navela glasnogovornica DEI Marina Kavaz-Siručić, riječ je o projektima: Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu pristupanja EU, Unapređenje pravde i pravosuđa, Podrška u oblasti provođenja zakona – 2013, Podrška borbi protiv pranja novca, Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, Podrška BiH u implementaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti transporta, Socijalna inkluzija u obrazovanju, Podrška trajnim rješenjima u okviru revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Podrška implementaciji Akcionih planova za Rome, Daljnje usklađivanje sa regulativom zakonodavstva EU i prakse u oblasti indirektnih poreza, kao i jačanje administrativnih i koordinacijskih kapaciteta Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Podrška deminiranju u BiH i Opšti instrument za podršku evropskim integracijama.

Kako kaže Kavaz-Siručić, proces programiranja državnog programa pomoći IPA 2013 odvijao se u skladu s prioritetima za programiranje IPA 2012-2013 koje je odredila Evropska komisija.

Nakon što je BiH Evropskoj komisiji dostavila prijedlog programskog paketa IPA 2013, Komisija je izvršila reviziju prijedloga i sredinom juna proslijedila državnom koordinatoru za IPA-u finalne verzije prijedloga, pripremljene na osnovuinternih konsultacija unutar Evropske komisije i kontrole kvaliteta službi Evropske komisije.

Prijedlozi će biti razmatrani na sastanku IPA komiteta EU u septembru 2013. Nakon toga, bit će pripremljen Finansijski sporazum za IPA 2013, koji je osnov za izradu projektnih zadataka i pokretanje procedura nabavki i ugovaranja, koje, s obzirom na centralizovani režim upravljanja predpristupnom pomoći obavlja Delegacija EU u BiH.

Direkcija će, prema zaključku Vijeća ministara izvijestiti Evropsku komisiju o usvajanju državnog programa pomoći IPA 2013, kaže glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Marina Kavaz-Siručić.

Instrument predpristupne pomoći (IPA) je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama – kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, koji je zamijenio prethodne finansijske instrumente EU kao što su PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS i instrument za Tursku.

(Fena)

Zanima li vas ovo?

Izdvajamo

Izdvajamo

Majka šokirala na sudu, prikazali slike izgladnjelog sina (12)

Na trodnevnom suđenju, koje je danas počelo pred regionalnim sudom u Kremsu, u Austriji, majka koja je zlostavljala 12-godišnjeg...

Još vijesti za vas