Subota, 20 srpnja, 2024

Za članstvo u EU 80 posto bh. građana

Preporučeno

Četiti petine, odnosno blizu 80 posto građana Bosne i Hercegovine podržava članstvo BiH u Evropskoj uniji, navodi se u istraživanju Direkcije za evropske integracije BiH, a koje je jučer na sjednici, u formi informacije usvojilo Vijeće ministara. Istovremeno, kako se ističe u informaciji, gledajući prema entitetima, nešto manje od dvije trećine građana BiH iz RS ima pozitivno mišljenje o EU.

EU01

Kada je riječ o prednostima koje članstvo u EU donosi, prevladava mišljenje da je to stvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta te da je borba protiv korupcije najpotrebnija reforma za bh. građane.

– Značaj ove reforme porastao je s 41 posto na 50 posto u posljednjih godinu, a skoro svaki drugi građanin BiH vidi Vijeće ministara kao pokretačku snagu integracije zemlje u EU – navedeno je iz Vijeća ministara.

Upravo se čita:  Na snazi narandžasto upozorenje: Temperature će ići i do 41 stepen

Matični broj

Osim toga, državni ministri su raspravljali o problematici u vezi s određivanjem jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) u BiH. Iako konkretan dogovor još nije postignut, obavljena je, kako je saopćeno, konstruktivna rasprava te su svi ministri složili da je ovaj problem potrebno riješiti da bi se privremeno omogućilo izdavanje JMBG-a i upis novorođenčadi u knjige rođenih, odnosno da bi se eliminiralo kršenje ljudskih prava, posebno kada je u pitanju onemogućavanje slobode kretanja i zdravstvene zaštite.

Usaglašeno je da će se razgovori nastaviti da bi se najkasnije do iduće sjednice postiglo odgovarajuće rješenje.

Ministri su usvojili informaciju Direkcije za evropske integracije o rezultatima istraživanja javnog mnijenja provedenog u februaru 2013. godine, u kojoj se navodi da oko 80 posto građana BiH ima pozitivan stav o članstvu BiH u Evropskoj uniji (EU).

Upravo se čita:  Završeno probijanje najdužeg tunela: “Od Sarajeva do Save 2026. godine potpuno spojen koridor Vc”

Vijeće ministara donijelo je odluku o uspostavi Radne grupe za izradu procjene prijetnje od organiziranog kriminala u BiH, strategije i akcijskog plana za borbu protiv organiziranog kriminala za razdoblje 2013.-2015. godine, koja će u roku od tri mjeseca pripremiti ove dokumente. Donesena je odluka i o uspostavi Operativne radne grupe za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem u BiH.

Ministri su utvrdili i Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Srbije o predaji i prihvatu osoba kod kojih je ulazak ili boravak nezakonit s Prijedlogom protokola. Ministarstvo sigurnosti dostavit će prijedloge sporazuma i protokol Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar Fahrudin Radončić.

Upravo se čita:  Uz mnogo zamjerki na dokument: Dom naroda PSBiH usvojio Budžet BiH za 2024.

Interne revizije

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH radi zaokruživanja sistema interne revizije u institucijama BiH i provođenja zakonskog principa “ista plaća za isti ili sličan posao”.

Za sportske manifestacije 760.000 KM

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu.

Prema odluci, Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi i sportski savezi invalidnih osoba na nivou BiH i entiteta te sportski klubovi u BiH imaju pravo na dodjelu sredstava iz granta vrijednog 760.000 KM u skladu s javnim konkursom i kriterijima definiranim ovom odlukom.

(Dnevni avaz)

Pročitajte više

Izdvajamo

Izdvajamo

Profesor Vedran Zubić protiv rudarenja: Njemačka ima najveće zalihe litija, ali će ugovor potpisati sa Srbijom

Olaf Scholz, njemački kancelar, dolazi u Srbiju s namjerom da ugovori rudarenje litija, što je prije dvije godine na...

Još vijesti za vas