Heroji&Ulice | Bh-index

Heroji&Ulice

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Bojanom Stojčićem (Video)

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Bojanom Stojčićem (Video)

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana “Multi” kroz projekat “Heroji&Ulice” nastoje predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas donosimo trinaestu epizodu serijala "Heroji&ulice" u okviru koje razgovaramo sa Bojanom Stojčićem, mladim umjetnikom iz Sarajeva. Bojan je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, te je član ULUBiH i ULUPUBiH-a. Tokom intervjua prikazani su neki od radova ovog talentovanog umjetnika. Razgovor je obavio Danijal Hadžović. Sekcija za mlade udruženja građana “Multi” realizuje projekat serijala emisija”Heroji&Ulice” u suradnji sa
“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Selmom Čolo (Video)

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Selmom Čolo (Video)

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana “Multi” kroz projekat “Heroji&Ulice” nastoje predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas donosimo dvanaestu epizodu serijala "Heroji&ulice" u okviru koje razgovaramo sa Selmom Čolo, predsjednicom Vijeća učenika Treće gimnazije Sarajevo. Selma pored volontiranja u okviru škole, aktivno sudjeluje i u projektnim aktivnostima nevladinih organizacija Infohouse, Omladinska informativna agencija (OIA) i Civitas. Razgovor je obavila Aldina Rastoder. Sekcija za mlade udruženja građana “Multi” realizuje projekat serijala emisija”Heroji&U
“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Lamijom Hodžić (Video)

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Lamijom Hodžić (Video)

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana “Multi” kroz projekat “Heroji&Ulice” nastoje predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas donosimo jedanaestu epizodu serijala "Heroji&ulice" u okviru koje razgovaramo sa Lamijom Hodžić, demonstratorom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek Komunikologija/Žurnalistika. Lamija je pisala za informativni portal BiHnews, te je radila kao mladi istraživač u okviru Regional Research Promotional Program - Western Balkans. Razgovor je obavio Danijal Hadžović. Sekcija za mlade udruženja građana “Multi” realizuje projekat serijala e
“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Elmom Mešić

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Elmom Mešić

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana “Multi” kroz projekat “Heroji&Ulice” nastoje predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas donosimo desetu epizodu serijala "Heroji&ulice" u okviru koje razgovaramo sa Elmom Mešić, volonterkom Omladinske informativne asocijacije (OIA) iz Sarajeva. Elma također aktivno volontira u organizacijama Munja i Sumero. Razgovor u kojem možete saznati nešto više o radu navedenih organizacija je vodila Aldina Rastoder. Sekcija za mlade udruženja građana “Multi” realizuje projekat serijala emisija”Heroji&Ulice” u suradnji sa Omladinskim krea
“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Mirzom Beća

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Mirzom Beća

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana “Multi” kroz projekat “Heroji&Ulice” nastoje predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas donosimo devetu epizodu serijala "Heroji&ulice" u okviru koje razgovaramo sa Mirzom Beća, studentom postdiplomskog (II ciklusa) studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa Mirzom je razgovarao Danijal Hadžović, kolumnista BH-index portala. U razgovoru možete saznati nešto više o radu udruženja politologa BiH. Sekcija za mlade udruženja građana “Multi” realizuje projekat serijala emisija”Heroji&Ulice” u suradnji sa Omladinskim k
“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Nedimom Hodžićem (Video)

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Nedimom Hodžićem (Video)

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana “Multi” kroz projekat “Heroji&Ulice” nastoje predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas donosimo petu epizodu serijala "Heroji&ulice" u okviru kojeg je predstavljen Nedim Hodžić. Riječ je o aktivnom volonteru Omladinske informativne agencije (OIA) iz Sarajeva i članu organizacije MreVuk (Mreža vijeća učenika kantona). Nedim je također angažovan u oblasti humanitarnog rada. Intervju je vodila Aldina Rastoder. Sekcija za mlade udruženja građana “Multi” realizuje projekat serijala emisija”Heroji&Ulice” u suradnji sa Omladinsk
“Heroji&Ulice”: Fondacija CURE (II dio – Video)

“Heroji&Ulice”: Fondacija CURE (II dio – Video)

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana “Multi” kroz projekat “Heroji&Ulice” nastoje predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas donosimo drugu epizodu serijala "Heroji&ulice" u okviru kojeg je predstavljen rad Fondacije CURE iz Sarajeva. Riječ je interesantnoj nevladinoj organizaciji koja je posvećena feminizmu i borbi za ženska prava u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo sa Vedranom Frašto, glasnogovornicom Fondacije CURE. Sekcija za mlade udruženja građana “Multi” realizuje projekat serijala emisija”Heroji&Ulice” u suradnji sa Omladinskim kreativnim centrom (OKC)
“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Ajlom Aganović ( I dio – Video)

“Heroji&Ulice”: Razgovor sa Ajlom Aganović ( I dio – Video)

Heroji&Ulice
Bh-index portal i udruženje građana "Multi" kroz projekat "Heroji&Ulice" nastoji predstaviti talentirane i aktivne mlade sa prostora Bosne i Hercegovine. Cilj je promovisati omladinski aktivizam u lokalnim zajednicama. U prvoj sezoni serijala snimljeni su kratki intervjui sa ukupno dvadeset uspješnih mladih osoba iz Sarajeva. Danas predstavljamo prvu epizodu serijala emisija "Heroji&Ulice" u okviru koje smo razgovarali sa Ajlom Aganović. Riječ je o predsjednici lokalnog komiteta AISEC-a , koja je završila Ekonomski fakultet u Sarajevu. Sekcija za mlade udruženja građana "Multi" realizuje projekat serijala emisija"Heroji&Ulice" u suradnji sa Omladinskim kreativnim centrom (OKC), te pod pokroviteljstvom Opštine Centar Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo. Generalni spo