Srijeda, 22 svibnja, 2024

Od Elektroprivrede BiH dobili smo nove ugovore, električna energija skuplja za 20 posto

Preporučeno

Naše članice, JKP iz Unsko-Sanskog kantona su nas obavijestile da su od JP Elektroprivrede BiH dobili nove ugovore za isporuku električne energije za 2023. godinu sa uvećanom cijenom za 20% , što u ovom trenutku predstavlja veliko finansijsko opterećenje za javna komunalna preduzeća, saopštili su iz Udruženja preduzeća komunalne privrede u FBiH

Još prije ovog povećanja cijene električne energije Upravni i Nadzorni odbor UPKP u FBiH je na svojoj sjednici održanoj 11. oktobra 2022. godine razmatrajući položaj komunalne privrede u svjetlu globalnih poremaćaja cijene energenata na svjetskom tržistu, usvojio zaključak da se svim nadležnim institucijama u Federaciji BiH upute zahtjevi da se javna komunalna preduzeća tretiraju kao posebna kategorija potrošača, u smislu utvrđivanja posebne tarife cijene za električnu energiju i prirodni gas, jer svako povećanje cijena energenata neminovno bi dovelo do povećanja cijena vode, grijanja i ostalih komunalnih usluga na teret građana.

Posebno je bitno istaći da visoke cijene električne energije naročito pogađaju vodovodna preduzeća a pogotovo posljednje veliko poskupljenje električne energije za njih predstavlja ograničavajući faktor za normalno funkcionisanje.

Na ovu Inicijativu nismo dobili odgovor nadležnih institucija pa smo uputili urgenciju.

Ukoliko se ova Inicijativa ne usvoji tražit će se od svih nivoa vlasti u FBiH da subvencioniraju svaki kilovatsat električne energije za uvećanje cijene od 20%, kako ne bi došlo do povećanja cijena usluga prema krajnjim korisnicima JKP, a ovako visoke cijene dovodi u pitanje nastavak rada ovih preduzeća, pogotovu vodovodnih JKP kao velikih potrošača električne energije, stoji u saopćenju Udruženja preduzeća komunalne privrede u FBiH.

Izdvajamo

Izdvajamo

Otkriveno šta je Mujaga napisao u porukama nakon tragedije

Mujaga Čičkušić koji je prije nekoliko dana ubio suprugu i dvoje djece u tuzlanskom naselju Stupine, a zatim se...

Još vijesti za vas